Szczupak

Super User

Super User

Jędrychowo

Jezioro Popówko położone jest na 53°35,8’ szerokości geograficznej północnej i 19°22,6’długości geograficznej wschodniej na wysokości 89,9 m n. p. m. Powierzchnia lustra wody wynosi 85,2 ha (dane IRS) długość maksymalna 1200 m, szerokość maksymalna 1150m, długość łinii brzegowej 4000 m. Charakterystyczna jest mała głębokość względna (0,0017), a także niewielka głębokość średnia (0,7m). Objętość misy jeziora wynosi 578,6tyś.m wody. Jezioro Popówko jest niezbyt dużym, silnie wypłyconym, polimiktycznym zbiornikiem. Badania wykonane w 1998r. przez WIOŚ w Elblągu kwalifikują wody jeziora do III klasy czystości.

Gatunki występujące w jezorze :
- szczupak
- lin
- leszcz

- okoń
- płoć

- karaś

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- lin
- płoć
- szczupak

Czytaj dalej...

Bądze

Jezioro Bądze  zbiornik o powierzchni 149,9 ha położony jest na 53°47´ szerokości geograficznej północnej
i 19°28´ długości geograficznej wschodniej, i wysokości 94,4 m n.p.m., w dorzeczu Liwa – Wisła (Nogat). Długość maksymalna 3100 m, szerokość maksymalna 600 m, długość linii brzegowej misy jeziora 82000 m. Głębokość maksymalna 36,7 m średnia 12,8  m.Zbiornik rynnowy, o kształcie wydłużonym wydłużony z północnego  wschodu połączony na południowy zachód. Posiada dość urozmaiconą linię brzegową, jej wskaźnik wynosi 1,91.Obrzeża są wysokie, tylko od północy w pobliżu zabudowań, płaskie lub pagórkowate. Całe jezioro stanowi w zasadzie strefę litoralową – tylko niewielki procent jego powierzchni zajmuje obszar położony poniżej 5 metrów. Dno muliste, ze znaczną miąższością osadów. Jezioro nie przyjmuje dopływów powierzchniowych, wody odprowadzane są niewielkim ciekiem do jeziora Gaudy.

Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita, i sitowie. Udział roślinności zanurzonej jest niewielki – poniżej 1%. W okresie letnim występują silne zakwity wód charakterystyczne dla jezior żyznych. Jezioro z racji niekorzystnych cech morfometrycznych wykazuje silną podatność na degradację, kwalifikującą je do III kategorii. 

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- tołpyga pstra,
- karaś pospolity i srebrzysty,
- karp

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
- okoń

Czytaj dalej...

Przezmark

Jezioro Przezmark - Motława Wielka zbiornik o powierzchni 58,33ha położony jest na 53°5rszerokości geograficznej północnej i 19°29,7'długości geograficznej wschodniej, na wysokości lOOm.n.p.m. (dane IRŚ) długość maksymalna 1850m, szerokość maksymalna 400m, długość linii brzegowej 4700m.Mała głębokość względna wynosząca 0,011, a także niewielka średnia 3,3m.Zbiomik ten w Katalogu jezior Polski (1954) ujęty był jako dwa oddzielne jeziora, Motława Wielka i Motława Mała natomiast Choiński (1991) uznał je za jeden zbiornik. Motława Mała stanowi wydłużoną wąską i dość głęboką przy krańcu południowym, odnogę Motławy Wielkiej. Zajmuje wg pomiarów IRS 13,7ha, jej głębokość maksymalna wynosi 12,4m, a średnia 3,6m. Natomiast Motława Wielka zajmuje pow. 45,2ha, głębokość maksymalna wynosi 7,5m. Zlewnię bezpośrednią stanowią w 77% lasy , pola uprawne około 15%. 

Pod względem rybackim zaliczane jest do sandaczowego. Występują w nim słabo rozwinięte strefy roślinności wynurzonej i zanurzonej. W jeziorze panują bardzo dobre warunki żerowiskowe, przeciętne zimowiskowe i rozrodu. Ocena podatności na degradację, dokonana łącznie dla obu zbiorników wskazuje na ich niską odporność na wpływy zewnętrzne (III kategoria).

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- leszcz
- szczupak

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS