Do pobrania

W ZAŁĄCZENIU JEST DOSTĘPNY REGULAMIN POŁOWÓW.

Subskrybuj to źródło RSS

WYKAZ JEZIOR

   

WYKAZ

            Jezior Gospodarstwa Rybackiego Iława Spółka z o.o. udostępnionych do wędkowania

od roku 2019

 1. ŁOWISKA SPECJALNE

Jezioro ŁABĘDŹ – tylko z łodzi i lodu

Opłata 1 dzień                        50 zł

Opłata 7 dni                            140 zł

Opłata 14 dni                          190 zł

Opłata miesięczna                  260 zł

Opłata całoroczna                  550 zł
* Wykupienie zezwolenia na jezioro Łabędź upoważnia do połowów ryb na wszystkich jeziorach Gospodarstwa udostępnionych do wędkowania.

 

 1. JEZIORA SPECJALNE
  1. Jezioro DÓŁ
  2. Jezioro JEZIORAK DUŻY
  3. Jezioro PŁASKIE

Sezon połowu z brzegu i lodu od 01.01 do 31.12
Sezon połowu z łodzi: jeziora  Dół i Płaskie od 01.05 do 30.11.

                                   jezioro Jeziorak Duży od 01.06. do 30.11.

Jeziorak Duży – do wędkowania z lodu udostępniony jest cały akwen
 

 

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

1 miesiąc

Cały sezon

Z brzegu i lodu

25 zł

40 zł

50 zł

80 zł

110 zł

290 zł

Z łodzi, brzegu i lodu

40 zł

50 zł

80 zł

110 zł

140 zł

380 zł

Dopłata na połowy nocne ryb na jez. Jeziorak Duży

Do wykupionego zezwolenia od 1.06 do 30.09

40 zł

60 zł

90 zł

110 zł

150 zł

320 zł

 

Wykupienie zezwolenia na jedno jezioro specjalne upoważnia do wędkowania na pozostałych jeziorach specjalnych i ogólnodostępnych oraz łowisku miejskim (nie dotyczy połowów nocnych)
Obowiązek posiadania karty wędkarskiej od 14 lat
Do 16 lat możliwość wędkowania z rodzicem w ramach jednego zezwolenia (po jednej wędce)
Młodzieży, w wieku 16-18 lat, posiadającej kartę wędkarską,  przysługuje 50% zniżki
Zniżka dotyczy również wędkarzy, którzy ukończyli 75 lat. (nie dotyczy połowów nocnych)
Zniżki obowiązują tylko przy wykupieniu zezwolenia na cały sezon.
Zezwolenia zniżkowe do nabycia tylko w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego w Iławie.
 

 

3.  JEZIORA OGÓLNODOSTĘPNE

Sezon wędkowania z brzegu i lodu od 01.01 do 31.12
Sezon wędkowania z łodzi od 01.05 do 30.11

Gmina Iława:
– jezioro Buchten (Buchocin)
– jezioro Gospodarcze (Ząbrowo)
– jezioro Gulb (Mózgowskie)
– jezioro Gardyny Duże (Gardzień)
– jezioro Kałduny Duże (Kałduńskie)
– jezioro Kałduny Małe (Ławickie)
– jezioro Osa
– jezioro Piotrowskie Duże
– jezioro Piotrowskie Małe
– jezioro Rudzienica Duże (Wielki Kałdunek)
– jezioro Rodzienica Małe (Mały Kałdunek)
– jezioro Stęgwica
– jezioro Szymbark
– jezioro Szwyk (Świkoszcz)
– jezioro Slim (Kamionka)
– jezioro Chełżyca
– jezioro Zielone
– jezioro Zgniłek
– jezioro Czerwone
Gmina Zalewo:
– jezioro Ewingi (z wyłączeniem kanału Ewingi – Jeziorak)
– jezioro Twarożek
– jezioro Witaszewskie
– jezioro Zdryńskie
Gmina Susz:
– jezioro Januszewo
– jezioro Kawka
– jezioro Susz (miejskie)
– kanał Młyński
Gmina Stary Dzierzgoń:
– jezioro Przesmark (Mołtawa)
– jezioro Bądze
Gmina Kisielice:
– jezioro Jędrychowo (Popówka)

 

3 dni

7 dni

Cały sezon

Z brzegu i lodu

20 zł

35 zł

150 zł

Z łodzi, brzegu i lodu

35 zł

50 zł

180 zł

OPŁATY ZA WSZYSTKIE JEZIORA OGÓLNODOSTĘPNE:
z brzegu i lodu                                   240 zł
z łodzi, brzegu i lodu                        280 zł

Wykupienie zezwolenia na wszystkie jeziora ogólnodostępne upoważnia do wędkowania na  łowisku miejskim (nie dotyczy połowów nocnych)
4.  ŁOWISKO MIEJSKIE   
Jeziorak Mały, Pompownia, rzeka Iławka

 

3 dni

7 dni

Cały sezon

Z łodzi, brzegu i lodu

25 zł

40 zł

100 zł

Dopłata na połowy nocne na jez.Jeziorak Mały do wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10

15 zł

25 zł

50 zł

 

Czytaj dalej...

Regulamin Połowów

                   

R E G U L A M I N

amatorskiego połowu ryb na wodach Gospodarstwa Rybackiego Iława Spółka z o.o.

W ROKU 2019

 1. Połowu można dokonywać na podstawie wykupionego zezwolenia i określonych w nim zasad połowu.
 2. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późn. zmianami oraz wydanymi Rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w tym przedmiocie, Ustawy o ochronie Przyrody i niniejszym regulaminem.
 3. Posiadacz zezwolenia ma prawo wędkować dwiema wędkami z brzegu, łodzi i jedną wędką z lodu /w zależności od wykupionego zezwolenia/ na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie słońca wg zapisów kalendarza.
 4. W zamian za dwie wędki można dokonywać połowów jednym spinningiem.                                                                                                                                     
 5. Zezwolenie należy okazać na każde żądania Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Społecznej Straży Rybackiej oraz osób upoważnionych przez Gospodarstwo Rybackie do kontroli.
 6. Sezon połowu z brzegu i lodu trwa  od 01.01. do 31.12. Sezon połowu z łodzi trwa od 01.06. do 30.11. na jeziorze Jeziorak Duży, natomiast na pozostałych jeziorach od 1.05 do 30.11.
 7. Wprowadza się dodatkowo następujące okresy ochronne:
 • SANDACZ                  od 1 stycznia do 31 maja
 • SZCZUPAK                od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • WĘGORZ                    od 1 grudnia do 30 kwietnia
 1. Wprowadza się następujące ochronne wymiary gospodarcze:
 • AMUR                                         -              50 cm
 • KARAŚ, PŁOĆ                          -               15 cm
 • KARP                                           -              40 cm
 • LESZCZ                                      -              25 cm
 • SANDACZ                                  -              50 cm
 • SUM                                             -              90 cm
 • SZCZUPAK                               -                50 cm
 • WĘGORZ                                    -              60 cm
 1. Obowiązują następujące dobowe limity połowu :    
 • SUM                                                        - 1 szt
 • WĘGORZ                                                - 1 szt
 • SANDACZ                                               - 3 szt
 • LIN, SZCZUPAK                                 -  4 szt

ŁĄCZNIE Z W/W GATUNKÓW W CIĄGU DOBY  MOŻNA ZŁOWIĆ 5 szt.

DLA POZOSTAŁYCH GATUNKÓW LIMIT DOBOWY WYNOSI 10 kg – w tym okoń.

 1. Przez określenie „wędkowanie z brzegu” należy rozumieć wędkowanie z brzegu naturalnego lub pomostu.

ZAKAZ POŁOWU Z ŁODZI ZACUMOWANEJ DO BRZEGU. /Nie dotyczy połowów nocnych/

 1. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest na zarejestrowanych jednostkach pływających, na których widoczny jest numer rejestracyjny.
 2.  Przy wędkowaniu z łodzi lub brzegu zezwala się na połów ryb osobie towarzyszącej, w limicie sprzętu tegoż wędkarza./ Dotyczy współmałżonka i dzieci wędkarza do lat 16/.
 3. Dopuszcza się możliwość połowów nocnych z brzegu na podstawie odrębnego zezwolenia.
 4. Zawody wędkarskie mogą odbyć się po uprzednim uzyskaniu zezwolenia i dokonaniu stosownych opłat w biurze Gospodarstwa.
 5. Złowione ryby niewymiarowe, w okresie ochronnym lub nie przeznaczone do zatrzymania należy bezzwłocznie,                 z zachowaniem należytej ostrożności, odhaczyć i wypuścić do wody, w której zostały złowione, NAWET WTEDY GDY STAN ICH WSKAZUJE NA ZNIKOME SZANSE PRZEŻYCIA. W przypadku trudności                              z odhaczeniem ryby bez zadania jej zbędnych cierpień należy odciąć haczyk.
 6. Należy opuścić łowisko gdy w jego obrębie odbywa się tarło jakiegokolwiek gatunku ryb, odbywają się zawody wędkarskie, na które zostało wydane stosowne zezwolenie lub pobyt wędkarza utrudnia rybakom prowadzenie odłowów gospodarczych.
 7. Opuszczając łowisko należy zostawić po sobie ład i porządek.
 8. Do wędkowania z lodu udostępnia się całe jezioro JEZIORAK DUŻY
 9. WPROWADZA SIĘ OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOBOWEGO REJESTRU POŁOWÓW. Przed rozpoczęciem wędkowania należy wpisać datę rozpoczęcia połowu oraz nr łowiska. Przed zakończeniem połowu należy wpisać łączna masę złowionych ryb. 
 10. Ryby limitowane (SANDACZ, SZCZUPAK, WĘGORZ, LIN, SUM)- w momencie złowienia ryby objętej limitem (szt) i podjęciu decyzji o jej zabraniu należy niezwłocznie wpisać rybę do rejestru z podaniem gatunku                i długości w centymetrach. Okonia oraz  pozostałe gatunki objęte limitem wagowym wpisujemy przed zakończeniem wędkowania. 
 11. Wypełniony rejestr połowów należy przechowywać oraz obowiązkowo zdać do końca roku w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Iława lub innym punkcie zakupu. 
 12. Zakaz połowy ryb w obrębach ochronnych wg uchwały nr 14/167/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 marca 2014r.  tj:

a) obręb ochronny nr 2 dla sandacza na jeziorze Ewingi o pow. 16 ha stanowi pas przybrzeżny długości 400 m i szerokości 400 m, położony we wschodniej części jeziora w odległości 300 m od przystani w kierunku południowym do pierwszego przewężenia jeziora, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,
b) obręb ochronny nr 3 dla płoci, leszcza, lina i karasia na jeziorze Płaskie o pow. 15 ha, położony w Zatoce Babeckiej w południowo-wschodniej części jeziora przy przewężeniu łączącym jezioro Płaskie z jeziorem Jeziorak, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca każdego roku,
c) obręb ochronny nr 4 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. 6 ha stanowi pas przybrzeżny o długości 400 m i szerokości 150 m, położony przy zachodnim brzegu jeziora od wsi Siemiany w kierunku południowym, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,
d) obręb ochronny nr 5 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. 20 ha stanowi płyciznę śródjeziorną, położoną we wschodniej części jeziora pomiędzy dwoma wyspami w Zatoce Świerk, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

e) obręb ochronny nr 6 dla sandacza na jeziorze Jeziorak o pow. ok. 3 ha, położony powyżej miejscowości Matyty pomiędzy wysepkami dużą a małą, leżącymi na północnym krańcu jeziora w kierunku kanału w Dobrzykach, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku,

f) obręb ochronny nr 7 dla płoci, leszcza, lina i karasia na jeziorze Jeziorak o pow. 1 ha, stanowi północną część Zatoki Moty położonej w południowo-zachodniej części jeziora na północ od Wyspy Ostrów, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca każdego roku,

 1. Zakaz wędkowania w pobliżu sprzętu rybackiego.
 2. Zakaz niszczenia oraz przestawiania oznaczeń sprzętu rybackiego.
 3. ZABRANIA SIĘ:
 • połowu raka szlachetnego i raka błotnego,
 • połowu ryb przez holowanie przynęty – trolling,
 • w okresie zimowym połowu błystką podlodową,  na całym obszarze jeziora Jeziorak Duży,
 • stosowania żywej i martwej ryby jako przynęty przy połowach z lodu,
 • stosowania ryb niewymiarowych jako przynęty,
 • usuwania i niszczenia roślinności wodnej i nadbrzeżnej, zanieczyszczania wody, brzegów oraz szkodzenia w inny sposób środowisku wodnemu,
 • pozostawiania zarzuconych wędek bez osobistego nadzoru.
 • połowu sandacza w okresie od 1 stycznia do 31 maja
 • połowu szczupaka w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • połowu metodą spinningową, metodą na żywca, metodą na martwą rybę na jeziorze Jeziorak Duży do 31 maja
 • połowu metodą spinningową na pozostałych jeziorach do 30 kwietnia
 1. PRACOWNICY GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA SP. Z O.O. SĄ UPRAWNIENI DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA REGULAMINU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.
 2. W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRACOWNICY GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA SP. Z O.O.  MOGĄ ODEBRAĆ, ZA POKWITOWANIEM:

1. ZEZWOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO POŁOWU RYB NA WODACH GOSPODARSTWA RYBACKIEGO IŁAWA,

2. ZŁOWIONE RYBY I PRZEDMIOTY SŁUŻĄCE DO ICH POŁOWU

 

 

 

Czytaj dalej...