Rodzienica Duże

Rudzienica Duża - Kałdunek Duży

Jezioro Kałdunek  Duży położone jest na 53o 37,5szerokości geograficznej północnej i 19o 40 długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia lustra wody wynosi 24,7ha (dane IRŚ), głębokość maksymalna 8,3 m i średnia 4,1m. Jezioro typu sandaczowego, charakteryzuje się wysoką produkcją pierwotną, w okresie wiosennym i letnim obserwowane są zakwity fitoplanktonu,. Dominującym gatunkiem roślinności wynurzonej jest trzcina pospolita, ponadto występuje pałka wąsko i szerokolistna. Wśród roślinności zanurzonej przeważa rogatek.

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- sandacz,
- karaś,
- węgorz,
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- leszcz
- szczupak
- okoń

Ostatnio zmienianyśroda, 15 lipiec 2015 07:44

Dodatkowe informacje

  • Mapa: