Węgorz

Super User

Super User

Kawken (Kawki)

Jezioro Kawki  zbiornik o powierzchni 23,69ha położony jest na wysokości 98,6m n.p.m.. Zbiornik wydłuża się z północnego zachodu na południowy wschód..  Połączony dopływemz rzeką Liwą. Zlewnię bezpośrednią stanowią lasy mieszane. Zbiornik  nie przyjmuje zrzutu ścieków punktowych. Jezioro nie posiada operatu urządzeniowego.Jezioro położone jest w granicach gminie Susz  w województwie  warmińsko – mazurskim. Obwód posiada połączenie z obwodem rybackim jeziora Piotrkowskie Duże oraz obwodem rybackim jeziora Bądze.

Pod względem rybackim zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Roślinność naczyniową stanowią głównie trzcina pospolita, i sitowie. Udział roślinności zanurzonej jest niewielki – poniżej 1%.  

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- karaś 
 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- szczupak
- leszcz 
 

Czytaj dalej...

Januszewo

Jezioro Januszewskie o powierzchni 112,06ha, głębokości maksymalnej 2m i średniej 1,5m. składa się z dwóch basenów połączonych ze sobą  przewężeniem. Pierwszy z nich rozciąga się ze wschodu na zachód, drugi - wydłużony jest z północnego zachodu na południowy wschód. Linia brzegowa jest urozmaicona licznymi zatoczkami i półwyspami. do akwenu dopływają cieki z jeziora Piotrkowskiego i Czerwicy i uchodzą przy jego wschodnim krańcu, z przeciwległego krańca jeziora wypływa rzeka Liwa. Bezpośrednią zlewnię jeziora stanowią lasy. Jezioro Januszewskie według klasyfikacji rybackiej zaliczone jest do typu linowo – szczupakowego. Roślinność naczyniowa zbiornika zajmuje około 10% jego powierzchni i reprezentowana jest głównie przez trzcinę pospolitą.

Gatunki występujące :
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- lin

Czytaj dalej...

Zdryńskie

Jeziora Zdryńskie/Zdrężno jest niewielkimi 3,8 ha silnie zeutrofizowanymi płytkim zbiornikiem. Dominującym gatunkiem jest karaś. 

Czytaj dalej...

Witoszewo

Jezioro Witoszewskie położone jest na 53° 49 szerokości geograficznej północnej i 19° 30 długości geograficznej wschodniej, na wysokości 101,6 mn.p.m. Powierzchnia lustra wody wynosi 68,3 ha (dane IRS), głębokość maksymalna 12 m i średnia 6 m, objętość misy jeziora wynosi 4 142,9 tyś. m3. Brzegi są wysokie w części południowo wschodniej płaskie i podmokłe. Linia brzegowa słabo rozwinięta.

Gatunki występujące :
- węgorz,
- szczupak,
- lin,
- leszcz,
- okoń,
- płoć,
- karaś 

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- leszcz
- płoć
- węgorz
- okoń

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS