Sandacz

Super User

Super User

Jędrychowo

Jezioro Popówko położone jest na 53°35,8’ szerokości geograficznej północnej i 19°22,6’długości geograficznej wschodniej na wysokości 89,9 m n. p. m. Powierzchnia lustra wody wynosi 85,2 ha (dane IRS) długość maksymalna 1200 m, szerokość maksymalna 1150m, długość łinii brzegowej 4000 m. Charakterystyczna jest mała głębokość względna (0,0017), a także niewielka głębokość średnia (0,7m). Objętość misy jeziora wynosi 578,6tyś.m wody. Jezioro Popówko jest niezbyt dużym, silnie wypłyconym, polimiktycznym zbiornikiem. Badania wykonane w 1998r. przez WIOŚ w Elblągu kwalifikują wody jeziora do III klasy czystości.

Gatunki występujące w jezorze :
- szczupak
- lin
- leszcz

- okoń
- płoć

- karaś

Najliczeniej reprezentowane gatunki:
- karaś
- lin
- płoć
- szczupak

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS