OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE
Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o. w związku z licznymi błędnymi interpretacjami oraz pomówieniami o nielegalnym poławianiu ryb na jeziorze Jeziorak oraz Ewingi bez prawomocnej decyzji Starostwa Powiatowego w Iławie oświadcza, iż zgodnie z pismem administratora wód tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - GD.RPU.503.10.2019.HM szlak żeglowny wyznaczony jest między bojami o kolorach zielony - odpowiadający lewej granicy szlaku oraz czerwony - odpowiadający prawej granicy szlaku, szerokość szlaku waha się w granicach 30 - 90m. Według ustawy dotyczącej Rybactwa Śródlądowego, upoważniony do rybactwa zobowiązany jest do posiadania oraz przestrzegania decyzji Starostwa Powiatowego w celu połowów na szlaku żeglownym oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

W związku z powyższym połów na części jeziora Jeziorak oraz Ewingi, które nie są w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku, w tym również zatoki, w świetle istniejącego prawa nie wymaga decyzji Starostwa oraz jest całkowicie legalny. Pragniemy nadmienić, że w kwestii ustanowienia szlaku oraz jego przebiegu nadrzędną instytucją do wypowiadania się w tej kwestii jest administrator wód - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Natomiast Urząd Żeglugi Śródlądowej odpowiada za bezpieczeństwo na szlaku żeglownym.

Ostatnio zmienianyczwartek, 19 wrzesień 2019 07:43